INDEX LIVING MALL, THAILAND’S NO.1 HOME FURNISHINGS AND DECORATIVE RETAIL CHAIN STORE

ตอบ รายได้จากการดำเนินงานมาจากธุรกิจ 2 ประเภท โดยมีสัดส่วนรายได้ดังนี้

 • รายได้จากการขายสินค้า 93%
 • รายได้จากการให้เช่าและบริการ 7%

(ข้อมูลจากรอบการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2565)

ตอบ รายได้จากการขายสินค้าแบ่งตามช่องทางการจำหน่าย เป็นดังนี้

 • ในประเทศ 97%
  • ค้าปลีก 77%
  • ออนไลน์ 11%
  • โครงการในประเทศ 8%
  • ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ 1%
 • ต่างประเทศ 3%
  • OEM และโครงการต่างประเทศ 2%
  • แฟรนไชส์ 1%

(ข้อมูลจากรอบการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2565)

ตอบ รายได้จากการขายสินค้าแบ่งตามประเภทสินค้า เป็นดังนี้

 • สินค้าเฟอร์นิเจอร์ 72%
 • สินค้าตกแต่ง 20%
 • ที่นอน 8%

(ข้อมูลจากรอบการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยุติธุรกิจการจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Power One และได้เปลี่ยนพื้นที่การจำหน่ายของ Power One ไปเป็นพื้นที่เช่าให้กับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (COM7) ตั้งแต่ไตรมาส 1/2565)

ตอบ

 • อัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละช่องทางการจำหน่ายเรียงลำดับจากสูงสุด คือ ค้าปลีก > ออนไลน์ > ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ > โครงการในประเทศ > ต่างประเทศ
 • อัตรากกำไรขั้นต้นของแต่ละกลุ่มสินค้า เรียงลำดับจากสูงสุดคือ เฟอร์นิเจอร์ > ที่นอน > สินค้าตกแต่ง

ตอบ

 • บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านในประเทศไทยที่มีสินค้าครบครัน ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ในครัวเรือน
 • ดำเนินงานครบวงจรตั้งแต่โรงงานผลิตจนถึงการช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
 • มีทีมพัฒนาสินค้าและโรงงานผลิตของตัวเอง ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนสินค้าได้อย่างเหมาะสม เพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนาและผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมสินค้าได้อย่างไร้ข้อจำกัด
 • มีธุรกิจ Younique Customized Furniture ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด ทำให้ลูกค้าสามารถออกแบบและเลือกเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งได้ด้วยตัวเอง รวมถึงไม่ต้องสั่งผลิตสินค้าครั้งละเป็นจำนวนมาก ช่วยลดภาระการเก็บสต็อกสินค้า

ตอบ

 • สินค้าของบริษัทฯ มีดีไซน์เฉพาะตัว มีคุณภาพและ Positioning ที่แตกต่างจากสินค้านำเข้าจากประเทศจีน รวมถึงวัสดุที่ใช้ มาตรฐานการผลิต การรับประกันสินค้า ตลอดจนบริการหลังการขาย
 • สินค้าที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระดับสูง มีความคุ้มค่าสำหรับการจ่ายเงินของลูกค้า
 • การมีทีมพัฒนาสินค้าเองและโรงงานผลิตของตัวเอง ทำให้สินค้ามีดีไซน์ที่สวยงาม เหมาะสมกับใช้งาน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ตอบ บริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่ Mass to Premium (ระดับกลางถึงระดับบน) เช่น Index Furniture, Winner Furniture, Younique Customized Furniture, Furinbox, Trend Design, BoConcept ซึ่งเป็นสินค้าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอันดับต้นๆ ในใจของผู้บริโภค

ตอบ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่อนคลายลง บริษัทฯ ได้ปรับแผนการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น จากปีละ 1 แห่ง เป็นปีละ 1-2 แห่ง โดยบริษัทฯ กำลังจะเปิด Index Living Mall สาขาลาดกระบัง ในเดือนธันวาคม 2565 นี้ ซึ่งมีลักษณะ Mixed-use คือมีทั้งพื้นที่ขายสินค้าและพื้นที่เช่า โดยผู้เช่าจะเป็น ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฟิตเนส โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ ซึ่งธุรกิจของผู้เช่าพื้นที่จะช่วยดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการที่สาขามากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น รวมถึงแผนการเปิด Index Living Mall สาขาใหม่อีก 2 สาขาในช่วงประมาณปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งสร้างการเติบโตผ่านพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น เช่น ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการร้านค้าเฟอร์นิเจอร์และวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ที่ไม่มีสาขาของบริษัทฯ ให้บริการ เป็นต้น รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า ระบบการซื้อขายได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของแพลทฟอร์มของบริษัทฯ และมาร์เก็ตเพลสต่างๆ ของพันธมิตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญอื่น เช่น ช่องทางแฟรนไชส์ต่างประเทศ ช่องทาง OEM ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า

ตอบ ปัจจุบัน โรงงานใช้อัตรากำลังการผลิตอยู่ที่ 55% (ข้อมูลจากรอบการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2565) ซึ่งมีความเพียงพอสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ในอีกหลายปีในอนาคต ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงสายการผลิตให้เป็น Smart Factory มากขึ้น โดยมีการลงทุนในเครื่องจักรที่เป็นระบบ Automation รวมถึง Robot มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเพิ่มเติมอีกในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ตอบ นอกเหนือจากแผนการขยายพื้นที่เช่าในอนาคตที่จะทำไปพร้อมกับการขยายสาขาของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ซึ่งจะเป็นลักษณะ Mixed-use มีทั้งส่วนของพื้นที่ขายสินค้าและพื้นที่เช่า โดยธุรกิจทั้งสองประเภทจะส่งเสริมกันและกัน ช่วยกันดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นและสร้างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้ทยอยเพิ่มสัดส่วนพื้นที่เช่าและผู้เช่าที่มีความหลากหลายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้ค่าเช่าจาก COM7 รวมถึงพื้นที่เช่าคลังสินค้าเฟส 2 ตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการในไตรมาส 3/2565 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ติดต่อกัน 3 ไตรมาส ในขณะที่รายได้จากการให้เช่าและบริการอนาคต ยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเปิดให้บริการ Little Walk กรุงเทพกรีฑา ซึ่งจะเป็น Little Walk แห่งที่ 3 ของบริษัทฯ ต่อจาก Little Walk บางนา และ Little Walk พัทยา โดยคาดว่าจะเปิดให้ดำเนินการได้ประมาณช่วงไตรมาส 3/2566 โดย Little Walk กรุงเทพกรีฑา จะเป็น Community Mall ขนาดเล็ก มีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 4,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนปรับเพิ่มพื้นที่เช่าในสาขาต่างๆ ของ Index Living Mall เพื่อช่วยเพิ่มรายได้จากการให้เช่าและบริการ รวมถึงช่วยดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้น และสร้างโอกาสในการขายเพิ่มขึ้น โดยประมาณการพื้นที่เช่าโดยรวมของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 5,000-8,000 ตารางเมตร